Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja internetskih stranica (dalje: „Uvjeti korištenja“) 

1. Primjena Uvjeta korištenja

• Molimo Vas da prije pristupa i korištenja ovih internetskih stranica pažljivo pročitate ove Uvjete korištenja koji će se primjenjivati na Vas kao posjetitelja i/ili korisnika ovih internetskih stranica.
•Skrećemo Vam pozornost kako se ovi Uvjeti korištenja ne primjenjuju na pružanje naših usluga i/ili kupoprodaju i isporuku naših proizvoda. Na pružanje naših usluga odnosno kupnju proizvoda primjenjuju se odredbe ugovora koji se zasebno zaključuju.
•Vaš pristup i pregledavanje ovih internetskih stranica ujedno predstavlja i Vaše prihvaćanje i suglasnost s ovim Uvjetima korištenja.
Svako korištenje https://visk.hr/ podliježe u nastavku navedenim uvjetima.

2. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim internetskim stranicama

• Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na https://visk.hr/ ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka društva MEDICAL INTERTRADE d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu društvu MEDICAL INTERTRADE d.o.o. ili bilo kojoj trećoj osobi.
• Dokumenti, podaci i informacije objavljene na ovim internetskim stranicama mogu se koristiti samo za privatne potrebe korisnika uz poštivanje svih prava intelektualnog vlasništva, posebice autorskih i drugih srodnih prava, prava nositelja žiga te prava trećih osoba.

3. Način korištenja ovih Internet stranica

• Prilikom pristupa ovim internetskim stranicama dužni ste se suzdržavati od bilo kakvog miješanja u, i ometanja rada i sadržaja ovih internetskih stranica. Naročito ste dužni suzdržavati se od počinjenja bilo koje radnje koja bi se mogla podvesti pod zakonsko biće bilo kojeg kaznenog djela opisanog u važećim zakonima, ili radnje koje mogu poslužiti kao osnova za građanskopravnu odgovornost za štetu te se ne smijete lažno predstavljati kao neka druga osoba ili na drugi način dovoditi u zabludu kako društvo MEDICAL INTERTRADE d.o.o., tako i druge posjetitelje i/ili korisnike ovih stranica.
• Suglasni ste da nećete ugrožavati privatnost ostalih korisnika/posjetitelja ovih web stranica, te da nećete prikupljati i koristiti njihove osobne podatke kao ni postavljati osobne podatke trećih osoba.

4. Informacije vezane uz zaštitu zdravlja na ovoj internetskoj stranici

• Ove internetske stranice daju općenite informacije o brojnim proizvodima i uslugama vezanim uz njegu kože. Svrha tih informacija nije davanje medicinskih savjeta ili uputa.
• Ove internetske stranice ne sadrže potpune medicinske informacije i načinjena je kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, znanje i vještinu procjene medicinskog osoblja koje se brine o pacijentu te se ne može koristiti kao preporuka za bilo koji određeni program liječenja.
• Ni jedan pacijent ne bi smio koristiti informacije sadržane na ovoj internetskoj stranici za dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez konzultacije s kvalificiranim medicinskim osobljem.
• Za specifične savjete i upute o proizvodima koji se spominju na ovoj internetskoj stranici, molimo obratite se izravno medicinskim izvorima, liječničkom ili ljekarničkom osoblju te nadležnim tijelima koja izdaju rješenja o stavljanju lijekova i medicinskih pomagala u promet.

5. Ograničenje i isključenje odgovornosti

• MEDICAL INTERTRADE d.o.o. će poduzeti odgovarajuće napore kako bi informacije na ovoj internetskoj stranici bile točne i precizne.
• Svi korisnici https://visk.hr/ suglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom sadržaju na ovoj internetskoj stranici i njegovim korištenjem te prihvaćaju korištenje sadržaja ovih internetskih stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
• U mjeri u kojoj to dopuštaju važeći propisi koji se primjenjuju na MEDICAL INTERTRADE d.o.o., MEDICAL INTERTRADE d.o.o. se u potpunosti oslobađa svake odgovornosti koja:
-na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih internetskih stranica;
-za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih internetskih stranica;
-za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom ovih internetskih stranica, nemogućnosti korištenja https://visk.hr/ i
- za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ovih internetskih stranica.

6. Informacije i linkovi na internetske stranice trećih strana

• Ove internetske stranice sadrži informacije trećih strana i linkove na druge internetske stranice koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Nad njima MEDICAL INTERTRADE d.o.o. nema nikakvu kontrolu niti preuzima bilo kakvu odgovornost u vezi s Vašim korištenjem tih stranica.
• Također, MEDICAL INTERTRADE d.o.o. ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija trećih strana i ne preuzima nikakvu odgovornost za njih.

7. Zaštita osobnih podataka

• Prilikom obrade osobnih podataka osiguravaju se tehničke i organizacijske mjere zaštite koje su u skladu s primjenjivim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Više informacija o obradi i zaštiti osobnih podataka možete pronaći u Obavijesti o obradi i zaštiti osobnih podataka na ovim internetskim stranicama.
• Skrećemo Vam pozornost da ove internetske stranice mogu imati poveznice na internetske stranice trećih osoba. Korištenjem tih poveznica, napuštate ove internetske stranice te više niste u domeni zaštite osobnih podataka koju vam ovdje osiguravamo.

8. Odredbe o prikupljanju podataka pomoću kolačića (eng. cookies)

• Ove internetske stranice koriste tzv. kolačiće (eng. „cookies“ ) kako bi se korisniku mogla pružiti usluga sa što kvalitetnijim sadržajem.
• Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj internetskih stranica i koje Internet preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke.
• Više informacija o kolačićima te kako promijeniti postavke kolačića možete saznati u našoj Obavijesti o kolačićima.

9. Izmjene i nadopune

• MEDICAL INTERTRADE d.o.o. pridržava pravo bilo kakve izmjene i nadopune sadržaja ove internetske stranice, u bilo koje vrijeme i zbog bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

10. Mjerodavno pravo

• Na uvjete korištenja ovih web stranica primjenjuju se važeći propisi Republike Hrvatske.